Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Pågående planer på samråd eller granskning/ utställning
Askersunds kommun
Inga planer är på granskning/ utställning
Lekebergs kommun
Inga planer är på samråd
Inga planer är på granskning/ utställning
Laxå kommun
Inga planer är på samråd
Inga planer är på granskning/ utställning
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)