Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Pågående planer på samråd eller granskning/ utställning
Askersunds kommun
Inga planer är på samråd
Lekebergs kommun
  • Samråd pågår från 2017-01-11 till 2017-02-01
Laxå kommun
Inga planer är på granskning/ utställning
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)