Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Bygglov

Bygglov krävs bland annat vid nybyggnad, tillbyggnad och vid uppförande av plank eller mur. Bygglov krävs också vid ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden inreds för ett väsentligt annat ändamål eller om någon ytterligare bostad inreds. Även att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad kräver bygglov om det avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Handlingar du ska lämna in vid ansökan om bygglov

  • Blanketten - ansökan om bygglov
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan i skala 1:500, måttsatt
  • Planritning i skala 1:100, måttsatt
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100, måttsatt
  • Konstruktionsritning
  • Markplaneringsritning

Beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för kan typ av handlingar komma att variera. Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det betyder inte att de måste vara utförda av en arkitekt, utan att de skall vara tydliga, skalenliga, måttsatta och så vidare. Om handlingarna inte är tydliga kan handläggningen försvåras och ärendet fördröjas.

Situationsplanen ska vara inritad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskata eller utdrag ur primärkarta beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för.

På situationsplan redovisas planerade och befintliga byggnaders höjd- och planlägen samt hur obebyggd tomtyta är avsedd att nyttjas för exempelvis gångväg till entré och biluppställning. Byggnadens huvudmått anges liksom avstånden till tomtens gränser. Väderstreck anges med norrpil. Om befintlig byggnad skall rivas i samband med byggnadsföretaget anges detta.

Avlopp

Vid ny, till- och ombyggnad som innefattar enskilt avlopp, skall intyg på godkänd anläggning lämnas in till Sydnärkes byggförvaltning i samband med bygglovsansökan.

Attefallshus

​För information gällande Attefallshus:
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Stellan Håkansson
Bygglovshandläggare
E-post

Maria Gren
Plan- och byggchef
E-post

Länk till blanketter
Sidansvarig: System Sitevision
Senast uppdaterad 2022-02-01 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)