Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Tätortskarta

Tätortskartan innehåller markanvändning, byggnader, gator samt gatunamn och adressnummer i tätorterna. Den är skapad genom en förenkling och generalisering av kommunernas primärkartor och dess syfte är att göra det enkelt att orientera sig i tätorterna.
Kartan är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan alla kommunerna i Örebro län och finns för länets samtliga tätorter. I Askersunds kommun finns kartan för Askersund, Åmmeberg, Åsbro, Zinkgruvan, Mariedamm, Olshammar, Hammar och Snavlunda. I Laxå kommun finns kartan för Laxå, Hasselfors, Röfors, Finnerödja och Sannerud. I Lekeberg finns kartan för Fjugesta, Lanna och Mullhyttan.

En karta för kommunernas webbsidor har skapats genom samarbetsprojektet. I den har tätortskartan kompletterats med Lantmäteriets kartdata för landsbygden. I kartan kan du söka på adress och bland annatt se var skolor, återvinningsstationer och andra viktiga samhällsfunktioner finns i kommunerna.

Rekommenderad skala 1:2000 — 1:5000

Tätortskarta

Exempel på Tätortskarta

Kontakt

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2016-02-25 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)