Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning om det avsevärt ändrar höjdläget. Trädfällning kan kräva marklov om kommunen har bestämt det i planen.

Handlingar du ska lämna in vid ansökan on marklov

  • Blanketten - ansökan om bygglov
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Sektionsritning i skala 1:100

Beroende på vilken åtgärd du söker marklov för kan typ av handlingar komma att variera. Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det betyder inte att de nödvändigtvis måste vara utförda av en arkitekt, utan att de skall vara tydliga, skalenliga, måttsatta m.m.

Situationsplanen ska vara inritad på utdrag ur baskarta. På situationsplanen ska de nya höjdlägena på tomten redovisas.

På sektionsritningen ska befintlig och nya marknivåer redovisas.

Obs! Om stödmur ska uppföras i samband med marklov ska den också redovisas på ovan nämnda ritningar och vara måttsatt. En fasadritning på stödmuren måste också lämnas in i lämplig skala.

Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Länk till blanketter
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)