Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Skyltlov

Undvik att sätta upp "skyltar" utan bygglov så slipper ni och vi mycket besvär.
Skyltar inom detaljplanelagt område fordrar alltid bygglov. I Askersunds stadskärna finns ett skyltprogram. Vid ändring av text eller byte av skylt ska byggnämnden kontaktas så att utformningen följer skyltprogrammet. På landet får inga skyltar t.ex. som privat mark sättas upp utan tillstånd från länsstyrelsen. Utefter vägar är det länsstyrelsen som ger tillstånd.
Kontakt

Askersund och Laxå kommun

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Lekebergs kommun

Länk till blanketter
Sidansvarig: Ove Sahl
Senast uppdaterad 2017-05-23 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)