Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Planering

Sydnärkes byggförvaltning arbetar med planeringsfrågor på uppdrag av Askersund, Lekeberg och Laxå kommuner. Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för den fysiska planeringen. Efter beslut i respektive kommun görs en beställning om planläggninghos den gemensamma byggförvaltningen.

Kommunen ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där de övergripande planeringsfrågorna och de allmänna intressena finns behandlade. Översiktsplanen ska utgöra underlag för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planerna reglerar förändring av markanvändning och bebyggelse. I befintliga bebyggelseområden reglerar de bevarande och förutsättningar för ändring. Detaljplanen ger en byggrätt och kan också utgöra grund för inlösen i vissa fall.

Områden berörs på olika sätt vilket gör att restriktioner uppkommer ifall man antingen vill bygga nytt, till eller om. Exempel på sådana områden är Drumlinområdet i Lekebergs kommunPDF (pdf, 656.5 kB). Där krävs alltid en dialog med länsstyrelsen, oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte. Ett annat område är runt Örebro flygplatsPDF (pdf, 724 kB), där restriktioner finns med hänsyn till buller och hinderfrihet.

Kontakt

Tobias Jansson
Biträdande Stadsarkitekt
0583-820 47
tobias.jansson@sydnarkebygg.se

Hikmet Hrustanovic
Stadsarkitekt
0583-820 46
hikmet.hrustanovic@sydnarkebygg.se

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-04-07 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)