Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för ansökan om bygglov och andra lov mm.

Bygglov & andra lov

Blanketter för bygglov & andra lov

 

 

Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för ansökan om bl a bygglov, rivningslov enligt PBL

 

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen

 

Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för ansökan om förhandsbesked enligt PBL

 

Anmälan Kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL

 

Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning

 

Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens

 

Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

 

Ajourhållning av lägenhetsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

 

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

 

Rivningsanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för rivningsanmälan

 

Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)

 

Teknisk beskrivning, VA-installationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation

 

Grannintyg (PDF, 750 KB)PDF (pdf, 749.5 kB) (pdf, 749.5 kB)

 

Blankett för grannintyg

 

Planering

Blanketter för planering

 

Blankett för ansökan om planbeskedPDF (pdf, 718.6 kB) (pdf, 214.6 kB)

Blankett för ansökan om planbesked

 

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)