Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för ansökan om bygglov och andra lov mm.

Bygglov & andra lov

 

E-blankettjänster för bygglov & andra lov

Hämta blankett i pdf-formatAnsökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov (pdf)länk till annan webbplats

Blankett för ansökan om bl a bygglov, rivningslov enligt PBL


Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen


Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för ansökan om förhandsbesked enligt PBL


Anmälan Kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL


Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning


Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens


Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta


Ajourhållning av lägenhetsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder


Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus


Rivningsanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för rivningsanmälan


Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)


Teknisk beskrivning, VA-installationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation


Grannintyg (PDF, 750 KB)PDF (pdf, 749.5 kB) (pdf, 749.5 kB)


Blankett för grannintyg


Planering

Blanketter för planering

 

Blankett för ansökan om planbeskedPDF (pdf, 718.6 kB) (pdf, 214.6 kB)

Blankett för ansökan om planbesked

 

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)