Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för ansökan om bygglov och andra lov mm.

Bygglov & andra lov

Blanketter för bygglov & andra lov
  
Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för ansökan om bl a bygglov, rivningslov enligt PBL 
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen  
Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för ansökan om förhandsbesked enligt PBL  
Anmälan Kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL  
Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning  
Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens  
Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta  
Ajourhållning av lägenhetsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder  
Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus 
Rivningsanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för rivningsanmälan 
Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov) 
Teknisk beskrivning, VA-installationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation 
Grannintyg (PDF, 750 KB)PDF (pdf, 749.5 kB) 
Blankett för grannintyg 

Planering

Blanketter för planering

 

Blankett för ansökan om planbeskedPDF (pdf, 214.6 kB) (pdf, 214.6 kB)

Blankett för ansökan om planbesked

 

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)