Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Nyheter

Här kan du läsa om vad som är på gång i Sydnärkes byggförvaltning. I listan nedan visas alla nyheter och i nyhetsarkivet till höger kan du välja om du bara vill se nyheter från ett specifikt år och månad.
 • | Allmänt

  Ombyggnation av Samhällsbyggnad Sydnärkes kontor


  Samhällsbyggnad Sydnärkes kontor på Sundsbrogatan 22 i Askersund byggs om under hösten 2022. Det innebär att kontoret periodvis är obemannat och att vi därför enbart tar emot förbokade besök.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Telefontid under sommaren


  Från den 27 juni till den 14 augusti har byggavdelningen på Samhällsbyggnad Sydnärke telefontid på tisdagar och onsdagar från kl. 10.00 till 11.30.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Fortsatt långa handläggningstider för bygglov


  Under 2020 har det inkommit fler bygglovsansökningar än förväntat. Det leder till längre handläggningstider och påverkar även vår möjlighet att svara på mejl och telefonsamtal.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Stor ökning av bygglovsansökningar innebär längre handläggningstider


  Den senaste tiden har mängden bygglovsansökningar från privatpersoner till Sydnärkes byggförvaltning ökat mycket kraftigt. Detta är med största sannolikhet en effekt av den situation som uppstått med ...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tänker du söka bygglov under sommaren 2020?


  Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Nya öppettider och telefontider


  Sydnärkes byggförvaltning kommer från och med 2020-01-13 införa nya öppettider och telefontider. Detta för att underlätta för dig som medborgare att veta hur och när du kan få tag i oss på förvaltning...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Begränsade öppettider under jul- och nyår


  Sydnärkes byggförvaltning har under tiden från 23 december till och med 6 januari begränsade öppettider och bemanning.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Begränsade öppettider och bemanning den 31 maj och 7 juni 2019


  Fredag den 31 maj och 7 juni är våra öppettider kl 10:00-12:00. Det är också begränsad bemanning på vårat kontor dessa dagar.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tänker du söka bygglov under sommaren 2019?


  Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes bygggförvaltning stängt den 14 november 2018


  Den 14 november 2018 är Sydnärkes byggförvaltnings kontor stängt p.g.a personalen är på utbildning.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Byggnadsinspektörer på utbildning 18-21/9


  Den 18-21 september är Sydnärkes byggförvaltnings byggnadsinspektörer på utbildning. Det betyder att telefonsamtal angående bygglovfrågor inte kan besvaras under den perioden. Vi ber er att skicka frå...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Högtryck för bygglovshandläggarna


  Sydnärkes byggförvaltning har just nu många ärenden att handlägga och mindre personal än vanligt p.g.a sjukfrånvaro.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tänker du söka bygglov under sommaren 2018?


  Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes bygggförvaltning stängt den 30 april och 11 maj 2018


  Valborgsmässoafton den 30 april samt fredag den 11 maj 2018 är Sydnärkes byggförvaltnings kontor stängt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes byggförvaltning flyttar till nya lokaler den 1 november


  Sydnärkes byggförvaltning flyttar till nya lokaler onsdagen den 1 november, förvaltningens kontor kommer då att vara stängt för besökare. Från den 2 november är vår nya besöksadress Sundsbrogatan 24, ...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tänker du söka bygglov under sommaren 2017?


  Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Ny kontakt för energi- och klimatrådgivning


  Energi- och klimatrådgivningsfrågor från privatpersoner, små- och mellanstora företag och organisationer kan nu hänvisas till Mats Brengdahl i stället för den tidigare energi- och klimatrådgivaren Lar...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes byggförvaltning söker Planarkitekt och Byggnadsinspektör


  Läs mer
 • | Allmänt

  Energi- och klimatrådgivning


  Under november och december 2016 har vi tyvärr ingen energi- och klimatrådgivare för Askersund och Laxå. Vi inväntar besked om hur energirådgivningen kommer att lösas under 2017.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Har du tänkt att söka bygglov under sommaren 2016?


  Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Vill du lära dig mer om strandskydd?


  Inom såväl bygglov som planering är strandskyddet en viktig faktor i tillståndsprövningen. Strandskyddsdelegationen är ett regeringsuppdrag för en dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna oc...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Behöver du bygglov innan sommaren?


  För att vara säker på att få beslut om bygglov innan sommar- och semestertider behöver din ansökan vara komplett och inlämnad hos oss senast den 20 maj 2015.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS på kompletterande samråd


  Förslaget till tematiskt tillägg är på kompletterande samråd under perioden 10 december 2014 – 30 januari 2015.
  Läs mer
 • | Laxå

  Detaljplan för infart till Laxå centrum


  Detaljplan för infart till Laxå centrum är på samråd under perioden 8 september till 29 september 2014.
  Läs mer
 • | Laxå

  Förslag till Översiktsplan för Laxå kommun ställs ut för granskning


  Förslag till Översiktsplan för Laxå kommun ställs ut för granskning under perioden 10 juni – 28 august 2014.
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. ställs ut för granskning


  Ett förslag till detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och är på granskning under perioden 19 maj till 9 juni.
  Läs mer
 • | Lekeberg

  Detaljplan för Vreta 2:2 m.fl (del av golfbanan i Lanna) på samråd


  Detaljplan för Vreta 2:2 (del av golfbanan i Lanna) är på samråd under perioden 28 april 2014 till 19 maj 2014.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS på samråd


  Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg. Samrådstiden är 26 februari – 22 april 2014. Samrådsmöten kommer...
  Läs mer
 • | Askersund

  Chans att tycka till om Översiktsplan Askersunds kommun 2014- 2025


  Översiktsplanen för Askersunds kommun ställs nu ut, i enlighet med 3 kap 12§ i plan- och bygglagen (PBL) och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Granskningstiden är 11 december 2013 - 27...
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. på samråd


  Ett förslag till detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och är på samråd under perioden 27 januari till 17 februari.
  Läs mer
 • | Laxå

  VÄLKOMMEN TILL UTSTÄLLNING OM TRYSSLINGE VINDKRAFTS TILLSTÅNDSANSÖKAN


  Utställningen äger rum på tisdag den 28 januari 2014, kl 15-19 på Kunskapens Hus, Skolgatan 7 i Laxå.
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl ställs ut för granskning


  Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl är utställd för granskningen under perioden 23 december 2013 till 23 januari 2014.
  Läs mer
 • | Askersund

  Chans att tycka till om Översiktsplan Askersunds kommun 2014- 2025


  Översiktsplanen för Askersunds kommun ställs nu ut, i enlighet med 3 kap 12§ i plan- och bygglagen (PBL) och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Granskningstiden är 11 december 2013 - 27...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes bygggförvaltning stängt den 11 december


  Onsdagen den 11 december har vi stängt vårt kontor. Vi kommer att ha utbildning för hela vår personal. Vi öppnar åter torsdagen den 12 december.
  Läs mer
 • | Laxå

  Detaljplanen för f.d. Kanalskolan i Laxå tätort ställs ut för granskning


  Detaljplan för fd Kanalskolan, Laxåskogen 1:295 m.fl., är utställd för granskning under perioden 5 december till 31 december 2013.
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum ställs ut för granskning på nytt


  Förslag till detaljplan för Kunskaps-och kulturcentrum m.m. i Askersunds kommun ställs ut för granskning under perioden 19 september 2013 - 11 oktober 2013.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes byggförvaltning får bra resultat i mätning av företagsservice


  I en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning placerar sig Sydnärkes byggförvaltning på plats 18 i kategorin bygglov. Sydnärkes byggförvaltning får NKI (Nöjd Kund Index) 76 på en hundragradig...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Bygga pool?


  När du ska bygga en pool på din tomt är det ett par saker som du behöver tänka på.
  Läs mer
 • | Allmänt

  Kontrollansvariga måste vara certifierade från 1 juli 2013!


  Idag finns övergångsbestämmelser men de upphör 1 juli 2013. Från detta datum kan endast certifierade kontrollansvariga utses. Finns det ingen certifierad kontrollansvarig kan varken bygglov eller...
  Läs mer
 • | Lekeberg

  Förslag till Översiktsplan för Lekebergs kommun på samråd


  Under det senaste året har ett arbete pågått med att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun. Många invånare har redan lämnat sina synpunkter i fokusgrupper, nu vill vi ha DINA synpunkter för...
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för Askersundsverken på samråd


  Detaljplan för Askersundsverken är på samråd under perioden 2013-04-17 till 2013-05-10. Förslaget kommer att presenteras vid ett samrådsmöte på Folkets hus i Askersund den 22 april 2013 kl. 18.00....
  Läs mer
 • | Laxå

  Välkommen till samrådsmöte
  om Trysslinge vindkraftpark


  Nordisk Vindkraft planerar en vindkraftpark i Laxå och Degerfors kommuner och bjuder därför in till samråd enligt Miljöbalken. Samrådet kommer att hållas i form av en utställning som visar...
  Läs mer
 • | Askersund

  Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, på samråd


  Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A, är på samråd under perioden 25 februari till 18 mars 2013.
  Läs mer
 • | Lekeberg

  Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen) är utställd för granskning


  Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen) är utställd för granskningen under perioden 18 februari till 10 mars 2013.
  Läs mer
 • | Laxå

  Detaljplan Ekoby Saltängen utställd för granskning


  Detaljplan för Ekoby Saltängen är utställd för granskningen under perioden 4 februari till 1 mars 2013.
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) på samråd


  Detaljplan för del av Åsbro 1:17 (Åsbro strand) är på samråd under perioden 25 januari 2013 — 22 februari 2013.
  Läs mer
 • | Askersund

  Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum ställs ut för granskning


  Förslag till detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum m.m i Askersunds kommun, Örebro län, upprättad 2012-12-04 ställs ut för granskning under perioden 20 december 2012 — 18 januari 2013.
  Läs mer
 • |

  Ove Sahls bygglovsskola - bygglovskostnader


  Ove Sahl är förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning. I en bygglovsskolan i fyra delar informerar han om vad som gäller när du vill bygga och om de vanligaste frågorna när det gäller bygglov. Del...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Ove Sahls bygglovsskola - Tidsbegränsning, dispens och häckar


  Ove Sahl är förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning. I en bygglovsskolan i fyra delar informerar han om vad som gäller när du vill bygga och om de vanligaste frågorna när det gäller bygglov. Del...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Ove Sahls bygglovsskola - Bygga utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse


  Ove Sahl är förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning. I en bygglovsskolan i fyra delar informerar han om vad som gäller när du vill bygga och om de vanligaste frågorna när det gäller bygglov. Del...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes byggförvaltning lanserar ny webbplats


  Den 4 juni 2012 lanserade Sydnärkes byggförvaltning sin nya webbplats. Syftet är att ge aktuell och tydlig information till de som söker bygglov eller är intresserade av vilka olika planer som är på...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Ove Sahls Bygglovsskola - Vad kan du bygga utan bygglov?


  Ove Sahl är förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning. I en bygglovsskolan i fyra delar informerar han om vad som gäller när du vill bygga och om de vanligaste frågorna när det gäller bygglov. Del...
  Läs mer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)