Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Primärkarta

Primärkartan är en detaljerad karta med hög lägesnoggrannhet över tätbebyggda områden. Den innehåller ett stort antal kartdetaljer t.ex. byggnader, vägkanter, häckar, staket och höjdkurvor.
Primärkartan är grunden för de flesta andra kartor som framställs i kommunen. Den ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad. Beroende på hur kartan ska anvvändas ges den olika detaljnnehåll.

Primärkartan revideras genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder i takt med att tätorterna utvecklas, t.ex. när områden detaljplaneläggs och byggnationer sker.

I Askersunds kommun finns primärkarta för följande tätorter/områden; Askersund, Hammar, Harge, Kårberg, Lerbäck, Mariedamm, Olshammar, Rönneshytta, Snavlunda, Sänna, Zinkgruvan, Åmmeberg och Åsbro.

I Laxå kommun finns primärkarta för följande tätorter/områden; Laxå, Röfors, Borasjön, Finnerödja, Hasselfors, Sannerud, Otterbäcken, Testabäcken och Västra Laxsjön.

I Lekebergs kommun finns primärkarta för följande tätorter/områden; Fjugesta, Lanna och Myllhyttan.

Kvaliten på kartorna i de olika områdena varierar.

Primärkartan kan levereras mot ersättning i pappersformat med valfri skala eller digitalt som t.ex. dxf, dwg, shape eller som en pdf. Rekommenderad skala: 1:200 — 1:2000.

Exempel på primärkarta

Kontakt

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Sidansvarig: Tomas Wall
Senast uppdaterad 2016-02-25 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)