Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Upphävande av del av detaljplanerna:

  • Detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna golf resort (1814-P88)
  • Ändring av detaljplan för Sälven 1:35, Lanna golf resort (1814-P119)
Lekebergs kommun

Planens syfte

Upphävandet syftar till att stoppa byggandet av parhus med den utformning, framför allt byggnadernas höjd, som byggnaderna har enligt bygglovsansökan BYGG 2022-590.

Planskede

Startskede
Samråd
2024-04-18
2024-05-09
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2024-06-17
2024-07-08
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är   till . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

eller via mail till:

Kontaktcenter@lekeberg.se

 

Eventuella frågor ställs till:

Fredrik Idevall
Planarkitekt
0583-820 51
fredrik.idevall@askersund.se

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2024-06-17 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)