Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta upprättas oftast i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan beskriver hur fastigheten ser ut med gränser, eventuell detaljplan och markhöjder.
En nybyggnadskarta är avsedd att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan. Situationsplanen visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten och i förhållande till tomtens gränser. På en situationsplan visas markdispositioner som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande.

För beställning av nybyggnadskarta se kontaktperson i högerspalten.

Kontakt

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2016-02-25 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)