Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Kartor

Kartor behövs för många användningsområden inom kommunen. Det behövs bland annat som underlag för bygglovhantering, detalj- och översiktsplanering, vägvisning, miljöredovisning och turistinformation.
Respektive kommuns primärkartor utgör grunden till våra kartprodukter. Primärkartan används som underlag för detaljplanering och projektering, nybyggnadskartan som underlag för bygglovsansökningar och tätortskartan som underlag för turistkartor och för att enkelt hitta till rätt adress i kommunernas tätorter. Här finns mer information om respektive kartprodukt.

Du kan vända dig till oss om du har fler frågor om kartorna.

Kontakt

Mathias Hellström
GIS-ingenjör
mathias.hellstrom@askersund.se

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Stefan Bejfalk
Kart och GIS-tekniker, Adresser
stefan.bejfalk@askersund.se

Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2023-01-13 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)