Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Skagersholm 2:1

Laxå kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för ett 10-tal bostadsenheter, primärt villatomter, inom en yta som tidigare delvis redan är planlagd för bostäder.

Planområdet ligger vid sjön Skagern och omfattar en del av en stor samfällighet och har en areal på ca 20 000 kvm.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-05-31
2022-06-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2022-12-21
2023-01-18
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-06-21
Laga kraft
2023-07-13
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-08-16 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)