Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Måste det alltid finnas en kontrollplan och en kontrollansvarig?

Kontrollplan skall alltid finnas, men i enklare ärenden kan kontrollplanen vara enkel.

Kontrollansvarig behövs ej vid enklare ärenden ex

  • små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat eller
  • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt plan och byggförordningen.
Sidansvarig: Alf Larsson
Senast uppdaterad 2012-05-15 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)