Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hackvads-Bo 1:14 och 1:11

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mindre bostadsområde bestående av 6-8 villatomter alternativt ett 10-tal radhus eller marklägenheter eller en kombination av ovanstående. Planen reglering även tillhörande gemensamma funktioner som väg, va-anläggning, mm.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-01-24
2017-02-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)