Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl.

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion av befintligt företag och utbyggnad av lagerverksamheten. Planen bygger vidare på befintligt industriområde i nordöstra Askersund och berör tre fastigheter.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-01-27
2014-02-17
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-05-19
2014-06-09
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-09-29
Laga kraft
2014-10-24
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2014-10-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)