Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Hidinge-Lanna 4:62

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett 30-tal radhus i anslutning till golfbanan i Lanna.

Efter samrådsskedet övergår planen från normalt till enkelt planförfarande.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-06-25
2014-07-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-08-29
2014-09-14
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-09-18
Laga kraft
2014-10-16
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2014-10-31 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)