Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Finneskog 1:90 m.fl. (Jordgubben)

Laxå kommun

Detaljplanen syftar till att göra befintlig byggnad och framtida fastighet planenlig genom egenskapsbestämmelser samt ändring av markanvändning på befintlig allmän platsmark till bostadsmark. Planområdet berör även en liten del av fastighet Finneskog 1:31.

Planskede

Startskede
Samråd
2023-06-27
2023-07-11
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2023-09-26
2023-10-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-11-15
Laga kraft
2023-12-08
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-12-20 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)