Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Hur mycket får jag bygga på min tomt/fastighet?

Det varierar från fall till fall. Ha din fastighetsbeteckning tillhanda när du kontaktar kommunen, med den kan vi snabbt ta reda på var fastigheten ligger och vilka begränsningar av markanvändningen som kan finnas där. Förutsättningarna är olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område eller inte. Detaljplaner reglerar bland annat var och hur mycket du får bygga på din fastighet.
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2012-01-09 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)