Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vindkraft - Lekebergs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Lekebergs kommun

Planens syfte

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som kan bidra till en långsiktigt hållbar energiproduktion. Detta tematiska tillägg till översiktsplanen syftar till att skapa ett långsiktigt Förhållningssätt för att undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av alla verk kommer att bli. Alla typer av vindkraftverk behandlas men framför allt avses stora verk och anläggningar eftersom dessa har en större miljöpåverkan. Avsikten är att identifiera de områden som är mindre lämpliga för vindkraftetablering och undanta dessa. För övriga områden är avsikten att formulera riktlinjer för vindkraftetablering.

Planskede

Startskede
Samråd
2010-12-14
2011-02-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2011-11-14
2012-01-16
Bearbetning inför antagande
Antagande
2012-06-13
Laga kraft
2012-07-10
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2015-03-25 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)