Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att göra vissa förändringar i en redan laga kraft vunnen detaljplan. Ändringarna är av mindre karaktär och syftar framförallt till att avlägsna en gång- och cykelväg som inte gick att genomföra samt utöka byggrätten på ett antal tomter som blev svåra att bebygga. Ett U-område har även förts in i planen för att säkerställa VA-matning i området. Detta tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-02-25
2013-03-18
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
2013-04-15
Laga kraft
2013-04-09
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)