Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Infart till Laxå centrum

del av Bjursnäs 1:251 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny infart till Laxå centrum. För att stärka handelns möjligheter att överleva i centrum måste Laxås nya handelsområde vid E20 knytas ihop med centrum på ett naturligt sätt. Centrumgruppen i Laxås förslag är att utveckla infarten från Röforsvägen till centrum i Tavernagatans förlänging så att trafiken naturligt leds in i centrum.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-09-08
2014-09-29
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-11-07
2014-11-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
2015-02-11
Laga kraft
2014-03-11
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2015-03-25 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)