Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Fördjupad översiktsplan för norra Vättern

Askersunds kommun

Planens syfte

Den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern ska visa på kommunens syn på utvecklingsmöjligheter i stora drag.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-01-15
2020-03-15
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2022-02-01
2022-03-31
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Josefine Göthenberg
Översiktsplanerare
josefine.gothenberg@askersund.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-05-05 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)