Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Fördjupad översiktsplan för norra Vättern

Askersunds kommun

Planens syfte

Den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern ska visa på kommunens syn på utvecklingsmöjligheter i stora drag.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-01-15
2020-03-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2022-02-01
2022-03-31
Bearbetning inför antagande
Antagande
2022-12-01
Laga kraft
2022-12-22
Kontakt
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-03-02 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)