Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Fördjupad översiktsplan för norra Vättern

Askersunds kommun

Planens syfte

Den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern ska visa på kommunens syn på utvecklingsmöjligheter i stora drag.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-01-15
2020-03-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-03-16 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)