Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Harge bad & camping fastigheten Harge 1:66 m.fl.

Askersunds kommun

Planens syfte

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillgodose dagens krav på en modern campinganläggning bl.a. genom att anvisa områden för servicebyggnader, campingstugor och lekområden.

Planskede

Startskede
Samråd
2011-05-02
2011-05-27
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2011-07-18
2011-08-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
2011-11-28
Laga kraft
2011-12-23
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2012-06-03 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)