Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr om Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra trafiklösningar i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-21
2017-10-12
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2018-01-18
2018-02-09
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-02-14 av Emelie Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)