Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr om Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra trafiklösningar i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-21
2017-10-12
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2018-01-18
2018-02-09
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-06-11
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
§39 KF Beslut.pdf 173 kB 2018-06-14 16.36
Granskningsutlåtande.pdf 163.6 kB 2018-06-14 16.36
Medd om antagande.pdf 134.7 kB 2018-06-14 16.36
Planbeskrivning.pdf 2.4 MB 2018-06-14 16.36
Plankarta.pdf 200.5 kB 2018-06-14 16.36
Samrådsredogörelse.pdf 443.4 kB 2018-06-14 16.36
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-06-14 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)