Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla sjöängsskolan)

Askersunds kommun

Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för flertalet markanvändningar centralt i Askersund i huvudsak bostäder.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-06-10
2020-07-10
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-12-18
2021-01-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-04-21
Laga kraft
2021-12-09
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Fanny Germer
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)