Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla sjöängsskolan)

Askersunds kommun

Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för flertalet markanvändningar centralt i Askersund i huvudsak bostäder.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-06-10
2020-07-10
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 10 juni till 10 juli. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress
Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

E-post
kommunstyrelsen@askersund.se

 

 

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2020-06-09 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)