Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:24 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för användningsbestämmelserna restaurang,
verksamheter, besöksanläggning och kontor. Planen möjliggör även större byggrätt och
anpassar detaljplanen till beviljat bygglov på fastigheten Fjugesta 5:24.

Planskede

Startskede
Samråd
2023-11-21
2023-12-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2024-01-05 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)