Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2019-09-19
2019-10-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är 2019-09-19  till 2019-10-17 . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 61.4 kB 2019-09-18 11.14
Försättsbrev.pdf 248 kB 2019-09-18 11.14
Planbeskrivning.pdf 11.2 MB 2019-09-18 11.14
Plankarta.pdf 811.6 kB 2019-09-18 11.14
Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga.pdf 471.9 kB 2019-09-18 11.14
Samrådsredogörelse.pdf 283.9 kB 2019-09-18 11.14
Översiktlig markprovtagning.pdf 1.6 MB 2019-09-18 11.14
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
0583-820 47
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-09-18 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)