Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2019-09-19
2019-10-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 61.4 kB 2020-06-18 11.16
Bilaga 1 Situationsplan MMU_1_500.pdf 1.8 MB 2020-06-18 11.16
Bilaga 2 sammanställnig analyser jord 190610.pdf 74.2 kB 2020-06-18 11.16
Bilaga 3 Analysprotokoll.pdf 738.7 kB 2020-06-18 11.16
Granskningsutlåtande.pdf 426.5 kB 2020-06-18 11.16
Medd om antagande.pdf 219.4 kB 2020-06-18 11.16
Planbeskrivning.pdf 8.4 MB 2020-06-18 11.16
Plankarta version 2.pdf 600.5 kB 2020-06-18 11.16
PM 191216.pdf 1.2 MB 2020-06-18 11.16
Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga.pdf 471.9 kB 2020-06-18 11.16
Samrådsredogörelse.pdf 283.9 kB 2020-06-18 11.16
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-06-18 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)