Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2019-09-19
2019-10-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 61.4 kB 2019-09-18 11.14
Försättsbrev.pdf 248 kB 2019-09-18 11.14
Planbeskrivning.pdf 11.2 MB 2019-09-18 11.14
Plankarta.pdf 811.6 kB 2019-09-18 11.14
Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga.pdf 471.9 kB 2019-09-18 11.14
Samrådsredogörelse.pdf 283.9 kB 2019-09-18 11.14
Översiktlig markprovtagning.pdf 1.6 MB 2019-09-18 11.14
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-10-24 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)