Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2018-10-03 till 2018-10-24. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

E-post: information.lekeberg@lekeberg.se

 

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 61.4 kB 2018-09-21 11.03
Plankarta.pdf 358 kB 2018-09-21 11.03
Planbeskrivning.pdf 2.3 MB 2018-09-25 10.28
Försättsbrev samråd.pdf 143.5 kB 2018-09-25 10.28
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-09-25 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)