Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastigheten Vreta 1:38 m.fl. - Hidinge Idrottshall

Lekebergs kommun

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med planer för handboll/innebandy mm, läktar, och tillgodoser skolans behov av mark för entré, angöringsplatser för bussar, parkeringsplatser öster om Hidinge skola. I projektet ingår även en ny anslutning till Hidingevägen med rondell och parkeringsplatser.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-03-26
2012-04-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2012-06-18
2012-07-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
2012-11-22
Laga kraft
2012-12-22
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2013-01-22 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)