Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. (Åsbro skola)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att skapa möjligheter för framtida utveckling av befintligt skolområde. Vidare syftar planen även till att de befintliga bostadsfastigheterna i planens norra del blir planenliga.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-05-10
2021-05-31
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2021-09-24
2021-10-15
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2021-10-18 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)