Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Ekoby Saltängen

Laxå kommun

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Saltängsområdet, med fokus på hållbar utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör bland anant för bostadsbebyggelse, vattenområde, koloniområde och centrumverksamhet.

Planområdet sträcker sig från gränsen till villaområdet öster om Saltängsskolan till och med servicehuset i väster. Avgränsningen i norr är gränsen för industriområdet och i söder av Tivedsvägen.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-04-04
2014-04-30
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-02-23
2017-03-16
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-06-14
Laga kraft
2017-07-09
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Kenneth Berglund
Senast uppdaterad 2017-07-31 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)