Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- rekreations- och turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att områden bevaras i helhet, och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-07-10
2017-08-31
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-09-11 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)