Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- rekreations- och turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att områden bevaras i helhet, och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-07-10
2017-08-31
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2017-10-20
2017-11-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Tivedstorp

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-11-16 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)