Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 (Förskola)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syfte med detaljplan är att skapa byggrätt för en förskola med tillhörande mark för lek och parkeringsmöjligheter. Detaljplaneförslaget innefattar vägen då den redan finns i gällande detaljplan och är därför inte överklagningsbar. I projektet ingår även en ny anslutning till Bergavägen.

Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, omkring 150 meter söder om riksväg 204 och ca 50 meter väster om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger mellan Vallgatan och Bergavägen och Bergsgatan. Området är idag planlagt som parkmark. Planområdets area är cirka 2 ha.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-04-29
2013-05-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2013-09-02
2013-09-23
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-02-27
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2014-04-28 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)