Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Edö 1:18 (Norra Vätternhöjden)

Askersunds kommun


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder med tillhörande infrastruktur. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till markens förutsättningar utifrån topografiska förhållande och naturvärden i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-08-25
2020-09-18
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2022-08-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)