Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Edö 1:18 (Norra Vätternhöjden)

Askersunds kommun


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder med tillhörande infrastruktur. Syftet är att anpassa tillkommande bebyggelse till markens förutsättningar utifrån topografiska förhållande och naturvärden i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-08-25
2020-09-18
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 25 augusti till 18 september 2020. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress

Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

E-post
kommunstyrelsen@askersund.se

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2020-08-24 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)