Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Åsbro 1:17

(Åsbro strand)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-02-06
2019-02-27
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedomning.pdf 1.6 MB 2019-02-04 13.19
Bullerutredning.pdf 980.2 kB 2019-02-04 13.19
Försättsbrev.pdf 285.7 kB 2019-02-04 13.19
Planbeskrivning.pdf 7.5 MB 2019-02-04 13.19
Plankarta.pdf 506.4 kB 2019-02-04 13.19
Översiktlig geoteknisk undersökning.pdf 1 MB 2019-02-04 13.19
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
0583-820 47
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-02-28 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)