Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Bjursnäs 1:259

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslagets huvudsakliga syfte är att skapa en bredare markanvändning som medger bostads- och centrumändamål i en till två våningar.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-11-08
2019-11-29
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-02-21
2020-03-13
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är 2020-02-21  till 2020-03-13 . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-02-21 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)