Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Bjursnäs 1:259

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslagets huvudsakliga syfte är att skapa en bredare markanvändning som medger bostads- och centrumändamål i en till två våningar.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-11-08
2019-11-29
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-02-21
2020-03-13
Bearbetning inför antagande
Antagande
2020-07-02
Laga kraft
2020-07-24
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)