Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Bjursnäs 1:259

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslagets huvudsakliga syfte är att skapa en bredare markanvändning som medger bostads- och centrumändamål i en till två våningar.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-11-08
2019-11-29
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2019-11-08 till 2019-11-29. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Laxå kommun

Kommunstyrelsen

695 80 Laxå

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
0583-820 47
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-11-06 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)