Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Askersunds Hamn del av Askersund 1:2 m.fl

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende. Planen skapar möjlighet för fler att nyttja miljön närmast vattnet och skapar en tillgänglighet som i dagsläget inte finns på platsen.

Planskede

Startskede
Samråd
2011-11-04
2011-11-30
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2012-04-17
2012-05-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2012-06-29
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)