Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Åsbro 1:357
(Åsbro industri)

Askersunds kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att omvandla allmän gata till kvartersmark för att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-08-15
2019-09-05
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2019-09-27
2019-10-18
Bearbetning inför antagande
Antagande
2020-02-24
Laga kraft
2020-03-20

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-03-24 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)