Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark och utöka tillåten byggnadshöjd för att möjliggöra planerad bebyggelse i form av ett justerverkshyvleri inom sågverkets industriområde i Hasselfors.  

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2018-11-01
2018-11-15
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-11-28
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 63.7 kB 2018-11-30 09.38
Granskningsutlåtande.pdf 287.5 kB 2018-11-30 09.38
Kommunstyrelsen § 212.pdf 1 MB 2018-11-30 09.38
Meddelande om antagande.pdf 134.4 kB 2018-11-30 09.38
Planbeskrivning.pdf 9.8 MB 2018-11-30 09.38
Plankarta.pdf 2.3 MB 2018-11-30 09.38
Samrådsredogörelse.pdf 200.7 kB 2018-11-30 09.38
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-11-30 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)