Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark och utöka tillåten byggnadshöjd för att möjliggöra planerad bebyggelse i form av ett justerverkshyvleri inom sågverkets industriområde i Hasselfors.  

Planskede

Startskede
Samråd
2018-10-03
2018-10-24
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2018-10-03 till 2018-10-24. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress

Laxå kommun

Kommunstyrelsen

695 80 Laxå

E-post

kommun@laxa.se

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 63.7 kB 2018-10-01 12.06
Försättsbrev samråd.pdf 176.7 kB 2018-10-01 12.06
Planbeskrivning.pdf 1.9 MB 2018-10-01 12.06
Plankarta.pdf 2.2 MB 2018-10-01 12.06
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-10-01 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)