Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för Kv Mejeristen m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Ändring av detaljplan för Kv. Mejeristen m.fl. med anledning av upphävande av tomtindelningsplaner 18-FJU155, 18-FJU-139 och 18-FJU-88.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-05-12
2022-06-02
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 12 maj till 2 juni. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

kommunstyrelsen@lekeberg.se

Kontakt

Torun Andersson
Planarkitekt
torun.andersson@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-05-12 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)