Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för fastighet Snickaren 11 m.fl. (Kv. Snickaren)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planområdet är beläget i östra delen av Askersunds tätort. Kvarteret Snickaren utgör cirka 2,7 hektar mark. Gällande detaljplan togs fram 1964. Detaljplanen stred redan vid antagandet 1964 mot gällande utformning av området. En ändring av detaljplanen säkerställer befintlig bebyggelse.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-10-18
2022-11-08
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2023-06-27
2023-07-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-10-30
Laga kraft
2023-11-23

Eventuella frågor ställs till:
Adam Johansson
Planarkitekt

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-11-24 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)