Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-09-19

Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum ställs ut för granskning på nytt

Förslag till detaljplan för Kunskaps-och kulturcentrum m.m. i Askersunds kommun ställs ut för granskning under perioden 19 september 2013 - 11 oktober 2013.
Länsstyrelsen Örebro län beslutade 2013-06-04 att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2013 att anta detaljplan för Kunskaps- och Kulturcentrum. Skälet till detta beslut är att kommunen inte varit tillräckligt tydliga med hur en sanering skall gå till och att det i tidigare detaljplan inte funnits en planbestämmelse att marken måste saneras innan bygglov kan ges.

Detta är en ny planprocess, även om åtgärden/förslaget är identiskt med det tidigare förslaget. Därför kommer vi ta upp processen i granskningsskedet då vi känner att våra medborgare redan skickat in sina synpunkter på förslaget. Alla som vill kommer fortfarande ha möjlighet att skicka in synpunkter nu i granskningsskedet och samtliga som lämnat synpunkter i tidigare samråd har fortfarande möjlighet att överklaga detaljplanen i den nya processen.

Förslag till detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum m.m. i Askersunds kommun ställs ut för granskning under perioden 19 september 2013 - 11 oktober 2013. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på Askersunds huvudbibliotek och Sydnärkes byggförvaltnings kontor. Granskningshandlingen i sin helhet finns även här på webbsidan samt på www.askersund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet sträcker sig från Drottning Kristinas väg i väster till kvarteret Kvarnbäcken i öster och söder om Sjöängskolan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett kunskap- och kulturcentrum. Strandskyddet avses att upphävas inom delar av planområdet.

Synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till Kommunstyrelsen, Askersunds kommun, 696 82 Askersund senast 11 oktober 2013. Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)