Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2020-12-09

Fortsatt långa handläggningstider för bygglov

Under 2020 har det inkommit fler bygglovsansökningar än förväntat. Det leder till längre handläggningstider och påverkar även vår möjlighet att svara på mejl och telefonsamtal.

Under 2020 har det inkommit fler bygglovansökningar än förväntat. I våras gick därför Sydnärkes byggnämnd ut och informerade om att sökande kunde räkna med längre handläggningstider än vanligt. Eftersom antalet ansökningar fortsatt ligga på en hög nivå hela 2020 så är handläggningstiderna tyvärr fortsatt långa. Den stora belastningen har även påverkat vår möjlighet att tillhandahålla service. Våra möjligheter att svara på telefonsamtal och mejl är därför mycket begränsade i dagsläget. Situationen med långa handläggningstider och begränsade möjligheter att svara på telefonsamtal och mejl bedöms fortsätta hela våren 2021.

Kontakt

Fredrik Idevall
Samhällsbyggnadschef
fredrik.idevall@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)