Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum mm

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett kunskaps- och kulturcentrum. Den nya huvudbyggnaden, här kallad Kunskaps- och kulturcentrum kommer att inrymma Sjöängsskolan med årskurs 6-9. Lokalerna ersätter den nuvarande skolan som kommer att rivas. Byggnaden kommer även bland annat även inrymma bibliotek, multisal, kulturskola och fritidsgård. Genom att låta Sundsbrogatan återfå sin gamla sträckning fram till Hagavägen i öster, skapas en större sammanhängande parkmiljö vid Alsens strand där den nya byggnaden placeras.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-04-10
2012-05-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2013-09-19
2013-10-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2013-11-25
Laga kraft
2013-12-20
Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2014-08-11 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)