Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-01-29

Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. på samråd

Ett förslag till detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och är på samråd under perioden 27 januari till 17 februari.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion av företaget Silkflower AB och utbyggnad av lagerverksamheten. Vidare är syftet att möjliggöra för en biltvätt av modellen gör-det-själv. Planen bygger vidare på befintligt industriområde i nordöstra Askersund och berör tre fastigheter.

Under samrådstiden kan du ta del av förslaget på Sydnärkes byggförvaltning, Lilla bergsgatan 12A, Askersund eller på vår webbsida ww.sydnarkebygg.se Länk till annan webbplats.

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)