Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-02-25

Detaljplan Ekoby Saltängen utställd för granskning

Detaljplan för Ekoby Saltängen är utställd för granskningen under perioden 4 februari till 1 mars 2013.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en traditionell bymiljö inne i centralorten, med fokus på hållbar utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse, vattenområden, koloniområde, odling (även ekologisk) samt omhändertagande, fördröjning samt rening av dagvatten med möjlighet till bevattning av odlingen; med en naturlig koppling till den pedagogiska verksamheten på den skola som finns inom planområdet. 

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)