Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga fastigheterna.

Efter väsentliga ändringar i planförslaget som var ute på granskning är bedömningen att en ny granskning krävs.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-03-24
2016-04-14
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-10-12
2020-11-04
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försättsbrev GRANSKNING 2.pdf 202.9 kB 2020-10-09 11.01
Plankarta GRANSKNING 2.pdf 508.7 kB 2020-10-09 11.01
Planbeskrivning GRANSKNING 2.pdf 4 MB 2020-10-09 11.01
Granskningsutlåtande 1.pdf 636.8 kB 2020-10-09 11.01
Samrådsredogörelse.pdf 437.1 kB 2020-10-09 11.01
Naturvärdesinventering.pdf 1.2 MB 2020-10-09 11.01
Behovsbedömning.pdf 62 kB 2020-10-09 11.01
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-11-19 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)