Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Kartor och mätning

Sydnärkes byggförvaltning har ansvar för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuns försörjning av kartor och geografiska databaser. Förvaltningen har även ansvar för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).
Kommunernas kartdatabaser uppdateras efter behov. Detta görs dels genom flygfotografering och dels genom mätning i fält.

Hos oss beställer du utstakning av byggnader vid bygglov och andra mätuppdrag. Alla mätuppdrag ska beställas genom Sydnärkes byggförvaltning. I Askersund utför vi en stor del av uppdragen själva medan vi i Laxå och Lekeberg anlitar externa utförare.

Hos oss beställer du även nybyggnadskartor och annat kartmaterial från kommunernas kartdatabaser. Vi har t.ex. primärkartor, flygbilder och tätortskartor.

Kontakt

Mathias Hellström
GIS-ingenjör
mathias.hellstrom@askersund.se

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2017-10-16 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)