Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Blanketter

Våra blanketter har flyttat till samma plats som vår nya e-tjänst. I vår nya e-tjänst ansöker du om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens, gör anmälan och andra åtgärder på ett enkelt sätt. Där kan du även följa dina ärenden, kommunicera med din handläggare, komplettera ditt ärende med mera. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten hittar du även våra ansökningsblanketter där och även de blanketter som vi inte har någon e-tjänst för än.

Du hittar vår e-tjänst och våra blanketter genom att klicka HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Blanketter - Bilagor, beställning kartor mm

Blanketter - Planering

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för planbesked. Avgiften faktureras den sökande efter beslut om positivt eller negativt planbesked. Kostnad för positivt planbesked är 8010 kr. Kostnad för negativt planbesked är 4450 kr.

Du hittar blankett för begäran om planbesked HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)