Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget för en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att det stämmer med bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning.
I bygglovsbeslutet och vid byggsamrådet informeras om utstakning krävs, inom tätorter krävs normalt alltid utstakning. Utstakning utförs normalt i två moment, grovutstakning och finutstakning. Ibland är det tillräckligt med ett av momenten, det bedöms i bygglovet.

Grovutstakning


Grovutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn markeras grovt med hjälp av stakkäppar eller genom att spreja på marken. Avvikelsen är högst någon decimeter. Grovutstakning syftar till att säkerställa att eventuell schaktning eller sprängning för byggnadens grund sker på rätt ställe. Det underlättar även uppsättningen av profiler som krävs för finutstakningen. För att huset även ska få rätt sockelhöjd kan en höjdfix markeras.

Finutstakning


Finutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn markeras med hjälp av profiler och att väggar (fasadliv) markeras med trådar som spänns mellan spikar nedslagna i profilerna. En finutstakning är betydligt mer noggrann än en grovutstakning. Profilerna skall vara uppsatta av dig innan finutstakningen. Se illustration och beskrivning nedan.
Illustration av förberedelser inför utstakning

Materialåtgång
1. Profilstolpar (2 tum gånger 4 tum)
2. Profilbräda (1 tum gånger 4 tum)
3. Strävor (1 tum gånger 4 tum)

Förberedelser av den byggande för finutstakning

  • Tomtrör markeras
  • Profilstolpar slås ner så att de blir stabila, ca 50-80 cm beroende på markbeskaffenhet. Profilstolpar skall minst nå upp till sockelhöjd.
  • Profilstolpar strävas vid behov för att bli stadiga. Detta gäller framförallt vid höga profilstolpar.

Behörighet

Utstakning får utföras av den som har grundläggande mätningsteknisk färdighet, hur den bedömningen görs beskrivs i riktlinjer från Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidbokning

Bokning av utstakning sker hos angiven kontaktperson. Vi behöver några dagar för att förbereda, beräkna och planera in arbetet.

Kontakt

Oscar Hugosson
Mätningstekniker
oscar.hugosson@askersund.se

Sidansvarig: Tomas Wall
Senast uppdaterad 2016-02-25 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)